Учениците од ликовната секција при нашето училиште земаа учество во активностите по повод одбележувањето на роденденот на општина Аеродром.

На настанот ученичката Ана Вељановска од 8а одделение освои I-во место на ликовниот конкурс. 

Секцијата учествуваше и на ликовниот хепенинг во Т.Ц. Капитол по повод Денот на Европската унија- 9ти мај.