На 13.11.2018 година се одржа првиот воведен состанок на координаторите на проектот “Gamification in education” од  трите училишта.

На состанокот беа договорени детали околу критериумите за избор на наставници кои ќе земат учество во мобилностите во рамките на проектот.