Втората работна средба се одржа на 14.2.2019 година. На состанокот присутни беа сите 9 учесници во проектот, кои ќе одат на мобилност во Мадрид, Шпанија и ќе следат седумдневна обука на тема “Gamification in education”. Тема на состанокот беше потребата од јазична подготовка, како и запознавање со културата, традицијата, обичаите во Шпанија.