На третиот состанок на учесниците на проектот “Gamification in education”, кој се одржа на 7.3.2019 година присутни беа сите 9 учесници во проектот. Тема беа последните подготовки пред реализација на мобилноста.

После состанокот беше реализирана средба со Деканот на ФИНКИ Иван Чорбев, кој на учесниците им даде краток вовед во темата Игрификации во образованието.