На натпреварот по географија кој се одржа на 26.03.2022 година учествуваа следниве ученици: 

Давид Божиновски 8-а одд. со освоени 100 поени, прво место и продолжува на регионален натпревар.

Дамјан Кузевски 6-б одд. 95 поени, продолжува на регионален натпревар.

Ива Ивановска 6-б одд. со освоени 80 поени.

Дора Јордановска 6-б одд. со освоени 82.5 поени.

Честитки до учениците и менторот. Им посакуваме успех.