Активности по повод  Денот на македонскиот јазик.
1-в одделение
Одд.наставници:Маја Христова Дијана Маневска

Изработки од учениците од 1-б одделение по повод Ден на македонскиот јазик 

Одд. наставници Ангеликија Парталоска и Маја Саздова

Одбележување на денот на македонскиот јазик со учениците од 2-б одделение. Одд. наставници Берна Беќироска и Александра В. Танчевска