По повод Денот на пожарникарите 20 Мај, на прославата учество земаа и нашите ученици од 6-то и 9-то одделение, заедно со наставничката Надежда Јордановска.