Во пресрет на Патрониот празник на училиштето
За да ги исполниме очекувањата и потребите на учениците, потребно е да ја освежиме и збогатиме училишната библиотека. За таа цел организираме донаторска акција на книги и лектирни изданија. Голема благодарност до сите кои донираа, соработката продолжува и понатаму со збогатување на библиотеката со лектирни изданија.