Часот по природни науки ,,Како правилно да ги миеме забите,, збогатен со едно убаво предавање од Д-р стоматолог Љубица Николовски во 3-то одделение