🌞На 20.05.2022 г, во нашето училиште се реализираше работилница,, Млади креативци”,
Целта беше да се развие и поттикне креативноста кај учениците и да се оттргнат од игрите што ги носи современиот начин на живеење.
🌞🍀Учество земаа учениците од петтите одделенија, предводени од ученичката Аника Андреевска која несебично им ги покажа своите идеи и изработки, а потоа сите заедно со возбуда започнаа да креираат.