По повод Патрониот празник на училиштето, а во рамките на активностите беше организирана акција за донирање на книги и лектири. Акцијата е успешно завршена. Благодарност до сите што учествуваа и ја подржаа истата со што се збогати библиотечниот фонд.