На ден 4.6.2022 година во ООУ,,Блаже Конески”- Аеродром се одржа XVIII-от Републички литературен детски фестивал „Ракатки“ – 2022 година. Нашата ученичка од 5 в одделение Ива Петреска учествуваше со својата литературна творба за која има освоено 3 место, ментор Маја Буклеска. Честитки!🍀