Работилница реализирана со учениците од 2- б одделение.