Почитувани ученици,

Ве информираме дека одделенски раководители на шесто одделение се:

6а- Виолета Здравковска Ташевски

6б- Елизабета Матиќ

6в- Јулијана Тодоровска