На ден 22.11.2022 година во 3-б одделение се одржа работилница во соработка со родител-Марина Поп Панкова(актер) насловена како: ” Нашиот мал театар” (по обработени басни од Езоп)