Термини за додатна и дополнителна настава и приемни денови на наставниците во предметна настава

Термини за ддатна и дополнителна настава и приемни денови на наставниците за Јануари, 2024 година