На часовите по Вештини на живеење со учениците од седмо и деветто одделение учевме за процес на варење.