📌 Благодарение на Општина Аеродром и оваа учебна година продолжи проектот “Учиме да пливаме” во која се вклучени сите првачињата од нашето училиште.

🏊🥽🏊‍♂️ Учениците добија подароци кои предизвикаа голема среќа и задоволство на нивните лица. Со нетрпение го очекуваат следното видување на новиот час со нивните тренери. Општина Аеродром секогаш вложува во правилен развој на најмладите.

#општинааеродром