Од сега за сите наши активности ќе можете да читате и во електронското издание на нашиот училиштен весник.

https://online.flippingbook.com/view/1056438091/4/