Во периодот од 17.11.2023 до 15.03.2024 год, психологот на училиштето реализираше вкупно 48 работилници со сите паралелки од 6-то до 9-то одделение. Овие работилници се во склоп на кампањата на „МАКПЕТРОЛ“, „Крени глас против врсничко насилство“ што се спроведува во повеќе општини во Скопје. Целта е да се подигне нивото на свесност кај учениците за последиците од насилство и преку едукација и активности учениците да се вклучат во спречување на меѓуврсничкото насилство во училиштата.

Што кажаа учениците за реализираните работилници и искуството од истите…7