СООПШТЕНИЕ за запишување на ученици во прво одделение во учебната 2013/14 год.

С О О П Ш Т Е Н И Е           за запишување на ученици во прво одделение во учебната 2013/14 год. Во прво одделение се запишуваат деца родени во 2007 год. кои до крајот на календарската година ќе наполнат 6 години и деца родени до 31 01.2008 год., по пртходно барање...

Реон ОУ „Димитар Македонски“ Општина Аеродром – Скопје

РЕОН ОУ „ДИМИТАР МАКЕДОНСКИ“ ОПШТИНА АЕРОДРОМ СКОПЈЕ   ЧЛЕН 8                 Реонот на ОУ „Димитар Македонски“  ја опфаќа територијата на населбите Лисиче и Реонски Центар Аеродром. Овој реон е на северозапад се граничи со бул.„Србија“ на североисток со бул. „Видое...

Видео од реализиран час по математика на “smart” таблата со учениците од I-б одд.

Видео од реализиран час по математика на Смарт табла со учениците од I-б одд. Нови искуства за нашите ученици, нивни позитивни реакции и нестрпливи се за следни дружења со Смарт...