Како правилно да ги миеме забите

Часот по природни науки ,,Како правилно да ги миеме забите,, збогатен со едно убаво предавање од Д-р стоматолог Љубица Николовски во 3-то одделение viber_image_2022-05-19_14-16-41-303 viber_image_2022-05-19_14-16-41-182 viber_image_2022-05-19_14-16-41-014...

🎼 My Heart Will Go On – Celine Dion (Titanic Theme S.Mirov & School Orchestra 2022) 🎹🎻🎸Училишниот оркестар под менторство на наставникот по музичко образование Стојанчо Миров.

My Heart Will Go On – Celine Dion (Titanic Theme S.Mirov & School Orchestra 2022) Училишниот оркестар под менторство на наставникот по музичко образование Стојанчо Миров. Браво за сите! Одлична изведба!...