Во училиштето по повод првиот училишен ден беше организирана свечена приредба за првачињата.

1sep1
1sep2
1sep3
1sep4
1sep5
1sep6