Мал дел од изработките на учениците- членови на ликовната секција при нашето училиште може да погледнете во делот Ликовна секција