На ден 01.09.2014год.(понеделник) ќе се одржи свечен прием на првачињата во просториите на училиштето со пригодна програма, а истата ќе започне во 9,30 часот.