Учениците од 4-а одделение, во организација на одделенскиот наставник Маја Буклеска на ден 25 декември учествуваа во Новогодишното издание на емисијата „Голем одмор“, што се емитува на Македонската телевизија.