Активности направени од учениците од I-б одделение по повод 11 Октомври.