Натпревар по природни науки

Почитувани, Нашиот ученик од 6в Теодор Прошев (ментор Снежана Стефановска ) на 28.05.2022 г. постигна 3 награда на Државниот натпревар по Природни науки за 6 одделение. На истиот натпревар 3 награда доби и Стефани Накова од 5в одделение и пофалница за Никола Савев од...

Час по природни науки и работа со компјутери и програмирање во трето одделение

Час по природни науки и работа со компјутери и програмирање во трето одделение, одржан од родителот Живко Коколански, универзитетски професор на Елекротехнички факултет. Учениците ги повторија и проширија своите знаења од темата Енергија – струја, струјно коло,...

Акција за збогатување на училишната библиотека

По повод Патрониот празник на училиштето, а во рамките на активностите беше организирана акција за донирање на книги и лектири. Акцијата е успешно завршена. Благодарност до сите што учествуваа и ја подржаа истата со што се збогати библиотечниот...

Ликовни конкурси и активности на тимот за естетско уредување на училишниот двор

Конкурси по ликовно 2022 за мес. април и мај 1.Наталија Нанева од 9а – наградена со бронзен медал 2022год. мес мај на 33 от Меѓународен конкурс за детска уметност од 13 до 19 год. во организација на градот Газиантеп – Турција и уметничката галерија Мизаил Елеонора...

Регионален натпревар по географија

На регионалниот натпревар по географија кој се одржа на 21.05.2022 г. учествуваа учениците Давид Божиновски од 8-а одделение и Дамјан Кузевски од 6-б одделение. Дамјан Кузевски освои прво место и продолжува на државниот натпревар.  Пофалница и за ученикот Давид...